Läsutmaning årskurs 2

Jag vill gärna berätta om en riktigt rolig utmaning som jag, i samverkan med läraren Helen Jankvist Holmström, gjorde i årskurs 2 på Mariedalsskolan under sommarlovet. Vi två vuxna utmanande alla 24 eleverna  på en tävling om vem som kunde läsa flest sidor under sommarlovet. Barnen tog utmaningen på stort allvar och vi vuxna fick verkligen anstränga oss för att hänga med. Barnen fick en lista med sig hem där föräldrarna skulle fylla i vilka böcker de läst och antalet sidor.

Syftet med utmaningen var förstås att, på ett roligt sätt, uppmuntra eleverna att  läsa även under sommaren. Alla deltog på sina egna villkor eftersom eleverna själva valde vilka böcker de skulle läsa och hur många. Som inspiration presenterade jag många boktips innan sommarlovet. De fick ju också anledning att besöka stadsbiblioteket under sommaren för att låna böcker där.

Det var mycket spännande när vi i början av höstterminen räknade ihop antalet sidor och det var verkligen jämt. Även om Helen och jag är flitiga läsare hade vi inte en chans mot elevernas över 9000 sidor. Ett fantastiskt bra resultat. Eleverna blev sporrade att läsa själva och var förstås mycket nöjda över att ha slagit oss vuxna.

Priset bestämde eleverna själva genom att rösta på olika alternativ.  Det vinnande förslaget blev en film- och godisdag.  Dagen blev, som framgår av bilderna ovan, mycket lyckad med mycket godis, film och mys.

Om tillfälle ges gör jag gärna om utmaningen.  Det inspirerade både eleverna och oss vuxna till att gemensamt läsa så mycket vi bara orkade.

Harriet Runevad

 

 

Annonser

Kom-igång-tips

lc3a4sglc3a4dje

Nu när skolan precis startat kommer här några användbara tips som kan hjälpa till att komma igång med höstens läsning. Inspirationen till följande tips har jag fått från en av våra mest kända och lästa författare Martin Widmark.

  • Börja med att skapa bra förutsättningar för läsningen. Lugn och ro är viktigt när man läser och tänk på att vilken tid som helst på dagen funkar att läsa på.
  • När man väljer böcker utgå ifrån vad barnet gillar, en högläsningsbok ska helst ligga en nivå över barnets läsförmåga. De flesta barn gillar att läsa om en huvudperson som är lite äldre än de själva.
  • Välj gärna en serie.  Om barnet gillar första boken är det bara att fortsätta läsa. Om läsmotståndet är stort hos barnet välj lättlästa böcker med mycket bilder som ni kan prata om.
  • Läs växelvis och dela på läsningen.
  • Det är helt ok att muta barnen. Lova bio eller annat barnet gillar efter att ni läst en eller flera böcker.
  • Boktips från andra är alltid bra, fråga andra föräldrar eller varför inte fråga på biblioteket. Det finns också många bra bokbloggar som tipsar om de senaste och bästa böckerna. En av dem är vår egen boktipsblogg BokOhoj! BokOhoj! tipsar Varbergs kommuns skolbibliotekarier om sina favoritböcker för barn i alla åldrar.

Harriet Runevad

 

 

Prizmo Go

prizmo2bgo[1]Fick nyligen ett tips på en app som heter Prizmo Go. I Prizmo Go kan man på ett enkelt och smidigt sätt få en text uppläst direkt. Appen är gratis och laddas ner via Appstore för iPhone och iPad. Den kräver ingen internetuppkoppling för att användas. Om man vill kopiera eller dela texten  finns köp för detta inuti appen.

När appen startas kommer man direkt in i kameraläget. Genom att ta ett foto på texten skannas den in i läsaren och när man trycker på läsarknappen startas uppläsningen. Hur uppläsningen blir beror förstås på hur bra fotot är. Texten läses från början och en markör visar var i texten man befinner sig.  Man kan hoppa fram eller bak i texten med hjälp av pilarna. Det går även att variera läshastigheten.

Texten sparas inte och man kan enbart scanna in en sida i taget men om man vill ha en sida i en lärobok eller liknande uppläst är den här appen både smidig och användbar.

Harriet Runevad

Bokprovning 2017

Varje år granskar Svenska Barnboksinstitutet (SBI)sbi-logo föregående års utgivning av barn-och ungdomsböcker och ser vilka trender som går att urskilja. Det är intressant läsning och därför skriver vi om det varje år här på bloggen.

SBI är en nationell resurs som samlar in alla barn-och ungdomsböcker som ges ut. SBI arbetar för att sprida information om svensk barn-och ungdomslitteratur och forskning kring ämnet både på nationell och internationell nivå. Man ser även hur stor utgivningen är och vilka trender som speglats under året.  2016 gavs det ut 2414 titlar mot 2089 2015 vilket motsvarar en ökning på 16% .Totalt har utgivningen mer än fördubblats sedan 2000.

2015 var våldet i ungdomsböcker en tydlig trend men för 2016 är det, glädjande nog, inkludering som dominerar. Allas lika värde poängteras i böckernas handling och en önskan om att vi alla ska inse att det är okej att vara olika och att alla grupper av människor ska inkluderas i samhället.  Handlingen i böckerna visar att det är viktigt att vara sig själv oavsett hudfärg, funktionsvariation eller sexuell läggning. Ofta är det en person ur någon utsatt grupp som är huvudperson och som berättar sin historia som till exempel en transperson eller en flykting. I böckernas handling kan man även skönja ett ökat intresse för religion och nordisk mytologi.

Här presenteras rapporten i sin helhet.

Harriet Runevad

Drop-in besök på Bibblan

För ett par veckor sedan bjöds elever och föräldrar i åk F och 2 in till ett drop-in besök till stadsbiblioteket. Anledningen till att de bjöds in var att jag tillsammans med lärare berörda årskurser just nu läser en kurs inom Läslyftet som heter Lässtimulans. Tanken med delmomentet i kursen var att diskutera olika sätt väcka läslust och ett sätt kan vara att familjerna får möjlighet att komma till biblioteket, ta del av vårt utbud, skaffa lånekort och låna böcker.

Barnen fick gå en tipspromenad, pyssla, titta på en utställning om läsning som barnen varit med och gjort och förstås möjlighet att skaffa lånekort och låna böcker. Som avslutning presenterade jag några författare och deras böcker på storbildsskärm.

En lyckad satsning som fick positiv respons från många och förhoppningsvis ökades även läslusten hos våra små och stora besökare.

Harriet Runevad

 

Utställningsskåp på Göthriks skolbibliotek

Vi vill uppmärksamma vad som händer ute på kommunens skolbibliotek. Följande inlägg är skrivet av Jenny Persson, skolbibliotekarie på Göthriks skola.

Skolbiblioteket har fått nya skåp som hädanefter kommer att användas av olika klasser till olika teman. Första utställningen stod klass 5B för, de hade ett deckartema. Invigningen skedde genom att alla klasser blev inbjudna i omgångar, och medan saft och salta pinnar serverades under minglet så presenterade femteklasserna sin utställning där varje skåp hade inretts mycket fantasifullt utefter bokens handling. 

Det vackra fönstret i biblioteket har målats av vår bildlärare Bibi Andersson.

Tack så mycket Jenny! Det är en rolig idé att visa upp elevarbeten på detta sätt. Jag blir glad av att titta på dem.

Mia Roux

 

 

Kommunlicenser

Varbergs kommun prenumererar på ett antal kommunlicenser. Det är ett brett utbud som erbjuds och licenserna består av uppslagsverk som NE, Nationalencyklopedin, stavningshjälp med bland annat Stava Rex, och talsyntes som till exempel Claro Read.

Kommunen har även tecknat licens på strömmande media från GR och Swedish Film. Det är naturligtvis en förmån för lärare och elever att ha tillgång till hela utbudet därför är det viktigt att känna till dem, veta var man hittar dem och hur de används på bästa sätt.

Vi vill sprida kunskapen om licenserna så att så många som möjligt får möjlighet att använda dem därför kommer vi att lägga upp länkarna till licenserna här på bloggen.

Om du redan nu vill läsa mer för att se vilka dem är och hur de används kan du göra det här.

Harriet Runevad